Home by Hana, s.r.o.


Dopravná 412

955 01 Topoľčany

Slovensko

 

IČO: 53 588 665

DIČ: 2121419212

IČ DPH: SK21 2141 9212

Registrácia: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 53533/N

 

e-mail: info@homebyhana.sk

mobil: +421 907 552 390